وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً | امروز یکشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۰؛ روز بخیر ;)
معنی لغات فصل اول Medical Terminology
معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical

Concepts of Medical Terminology: معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology

مجموعه‌ای از جداول حاوی معنی لغات و ترجمه اصطلاحات پزشکی مطرح شده در فصل اول (Concepts of Medical Terminology) از کتاب زبان تخصصی پزشکی Medical Terminology (واژه شناسی پزشکی) در این پست در اختیار شماست.


در سری پست های زبان تخصصی پزشکی از مدرسه علوم پزشکی فارسی مد، سعی بر گردآوری ترجمه و معنی لغات و اصلاحات پزشکی مهم انگلیسی مطرح شده در کتاب Medical Terminology; an illustrated guide (واژگان پزشکی؛ راهنمای مصور) از باربارا جانسون کوهن داریم. این کتاب در دوره آموزش پزشکی عمومی، درواحدهای زبان تخصصی تدریس می‌شود.

توجه ۱» لغات با اهمیت پزشکی و درسی بالاتر (بر مبنای دیدگاه نویسنده) برجسته شده تا در زمان مرور برای امتحانات در مدیریت زمان صرفه مطالعه به شما کمک کند.

توجه ۲» در طراحی این پست‌ها، اصل بر فهرست کردن لغات و اصطلاحات با اهمیت بالاتر موجود در فصول کتاب Medical Terminology در این مجموعه می‌باشد. بنابراین، و با در نظر گرفتن عدم نیاز به تکرار لغات آموخته شده در فصول قبلی، طبیعتا لیست های مطرح شده در هر پست شامل همه لغات و اصطلاحات پزشکی مطرح شده در آن فصل نمی‌باشد. همچنین تلاش شده مناسب ترین معنا با توجه به حوزه پزشکی برای لغات لحاظ شود. لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق بخش «دیدگاه ها» در انتهای همین مطلب ارسال فرمایید.

توجه ۳» با توجه به اینکه جدول های این پست مربوط به اولین فصل از کتاب Medical Terminology می باشد و کلمات تازه بیشتری برای دانشجو وجود دارد، در لیست های موجود در این پست، کلمات با حساسیت کمتری انتخاب شده اند تا نیاز دانشجویان با سطوح مختلف زبان را پوشش دهند. در پست های مربوط به فصول بعد، با حساسیت بیشتری بر انتخاب واژه های تخصصی مربوط به پزشکی پرداخته شده و واژه های نامرتبط (حتی جدید) کمتری در لیست‌ها قرار می‌گیرند .


در اینجا ترجمه لغات فصل اول کتاب آموزش زبان تخصصی پزشکی Medical Terminology به رایگان در دسترس شماست;)

مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

دانلود رایگان فایل PDF جزوه معنی لغات فصل اول کتاب Medical Terminology

رایگان – خرید

فصل اول: Concepts of Medical Terminology

از صفحهتا صفحه
۱۱۳
صفحات

لغات و اصطلاحات مهم قسمت Pretest

Page 2

معنیلغات و اصطلاحات
مبدأ، خاستگاه، اصل، منشاOrigin
پیشوندPrefix
ریشهRoot
پسوندSuffix
بسط، توسعهExtension
واژه ی همبند؛ ریشه کلمه که به همراه یک حرف صدادار که ریشه را به قسمت دیگر کلمه متصل می کند، می آید؛ Combining form با یک / بین ریشه و حرف صدادار نمایش داده می‌شوند، مانند neur/oCombining form
پیش دید، پیش نماPreview
مصوت (حرف صدادار)Vowel
صامت (حرف بی صدا)Consonant
صفتAdjective
اتصال، قرارگیری، محل اتصال (انتهای) عضله یا تاندونInsertion
گردنCervix
کاهشDecrease
افزایشIncrease
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

لغات و اصطلاحات مهم قسمت Learning Objectives

Page 3

هدف، مقصودObjective
مشتق شدنDerive
ویژگیFeature
شناختنIdentify
مخفف، اختصار، کوته سازی، تلخیصAbbreviation
واژه شناسیTerminology
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

لغات و اصطلاحات مهم Case Study اول

Page 3

نفس کشیدنBreathe (v.)گوارشیDigestive
اتفاقی، گاه و بیگاهOccasionalشکایت اصلیChief Complaint
بلعSwallowدرد سوزشیBurning pain
اشکال در بلع غذاDysphagiaقفسه سینهChest (v.)
الکل، اتانولETOHمتوجه شدنNotice
مصرفConsumptionبیان کردنState (v.)
به ازایPerرخ دادنOccur (v.)
غیرسیگاریNonsmokerمکررا، زود زود، غالباFrequently
مربوط به اعصابNeurologicدورهمیGathering
مربوط به سیستم اسکلتی عضلانیMusculoskeletalپر ادویه، تندSpicy
مربوط به سیستم تناسلی و ادراریGenitourinaryآبجوBeer
تنفسیRespiratoryمعاینهExamination
نقص، کمبودDeficitبا تغذیه مناسبWell-nourished
متخصص بیماری های معده و روده، متخصص گوارشGastroenterologistشکایت داشتنComplain (v.)
تولیدProductionفوق معدی (بالای معده)Epigastric
کمک، یاریAidشکمیAbdominal
دستور دادنOrderتسکینRelieve (v.)
اشعه ایکسX-rayراست دمیOthopnea
فوقانیUpperبالشPillow
دستگاه گوارش (سیستم معدی و روده‌ای)Gastrointestinal (GI) Systemبیماری رفلاکس اسید معده به مریGastroesophageal reflux disease (GERD)
نشان دادن، ثابت کردنDemonstrate (v.)بیماری رفلاکسReflux disease
درون بینی دستگاه گوارش بالاییEsophageal gastroduodenoscopy (EGD) متحمل شد، دستخوش چیزی شد (گذشته undergo)Underwent (v.)
مریEsophagusتصویری، از طریق تصویرVisually
خونریزیBleedingروده باریکSmall intestine
تنگی یک مجرا در بدنStrictureزخم یا قرحهUlceration
یک داروی ضد اسید برای درمان رفلاکسPrevacidمواد آموزشیEducational material
مربوط به رژیم غذاییDietaryارزیابی مجددReevaluate (v.)
ساختنConstruct (v.)مختصر نویسی، تندنویسیShorthand
حرکتی، لمسی، حس جنبشیKinesthetic
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

لغات قسمت Introduction

Page 4

مورد تاکید قرار دادنHighlight (v.)درست، دقیق، صحیحAccurate
شغل، حرفهOccupationمراقبت سلامت، مراقبت بهداشتیHealthcare
یک شکل، یکسانUniformاصولی، منطقی، پابرجا، یکدست و هماهنگConsistent
معدهStomach (gastr)موثر و کارآمدEfficient
دوازدههDuodenum (douden)ارتباط بین معده و قسمت ابتدایی رودهGastroduodenostomy
گستردهVastسوراخ پیوندی، مجرای ارتباطیStomy-
زبان و اصطلاحات مخصوص یک صنفJargonعلاوه بر اینMoreover
واژهTermتوسعه دادن، بسط دادنExpand (v.)
سخت، زیادOverwhelmingناشی شدن، به وجود آمدنArise (v.)
آگاه، با خبر، مطلعInformedکار، وظیفهTask
جزء (مؤلفه تشکیل دهنده)ComponentناآشناUnfamiliar
حفظ کردنMaintain (v.)
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

معنی لغات Box 1-1: Health Professions

Page 4

ارائه شدهDeliveredتکنسین، کاردانTechnician
پزشکPhysicianمراقبت های تکمیلیFollow-up care
اداری، اجرایی، مدیریتیAdministrativeبا کیفیتQuality
هدفPurposeضروریEssential
اختصاص دادنAssign (v.)پرداخت کنندگان شخص ثالث [بیمه ها]Third-party payers
صدور صورت حسابBillingروند، رویهProcedure
گرایش، تمایلTrendمشخص کردن، آشکار کردنReveal (v.)
تفسیر کردن، گزارش کردنInterpret (v.)صدور، تبیین کردنEstablish (v.)
شغل، حرفهCareerدنبال کردن، ادامه دادنPursue (v.)
گواهی نامهCertificateبدست آوردنObtain (v.)
مدرک کارشناسی (درجه اول)Bachelor’s degreeفوق دیپلمAssociate’s degree
نام نویسی شدهRegisteredاطلاع رسانی، داده ورزیInformatics
استخدامHireانستیتو، نهادInstitution
به صورت حرفه‌ایProfessionallyافرادIndividuals
موسسهFacilityبلند مدتLong-term
شرکت مشاوره‌ایConsulting firmنمایندگیAgency
حرفه، پیشهProfessionارزش گذاری شدهProjected
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

معنی لغات و اصطلاحات Word Parts

Pages 4-5-6

تاسیس کردن، ساختن، دایر کردنEstablish (v.)بنیادی، اساسیFundamental
خط تیرهDashاصلاح کننده، تغییردهندهModifying
توضیح دادن، با مثال مشخص کردنIllustrate (v.)التهاب، سوزشInflammation
مثالInstanceترکیبCombination
ساختمان، ساختار، سازهStructureکلیهKidney
میزنایUreterدستگاه ادراریUrinary system
میزراهUrethraمثانهBladder
مغز، مخ (مثلا در «مغز استخوان»)Marrowزبان کامپیوتریComputerese
طناب نخاعیSpinal cordمغز استخوانBone marrow
کیسهSacکیسه، مثانه، کیستCyst
به ویژه، به خصوصSpecificallyکیسهPouch
تفکر کردن، تعمق کردن، بررسی کردنConsider (v.)مثانه، کیسه ادراریUrinary bladder
تعیین کردنAssign (v.)ماهیت، قالب، محتواContext
واژه مرکبCompound wordشرح دادن، توصیف و تعریف کردنDescribe (v.)
لگن بیمار بستریBedpanدر بر داشتنContain (v.)
کره ی چشمEyeballسرمازدگیFrostbite
قلبی عروقیCardiovascularویلچر، صندلی چرخ دارWheelchair
ادراری تناسلیUrogenitalرگVessel
مربوط، وابسته، راجعPertainingدستگاه تناسلیReproductive system
سیستم لنفاویLymphatic systemلنفوسیت (نوعی سلول ایمنی)Lymphocyte
قبلی، پیشین، گذشتهPreviousجاگذاریInsert
مصوت ترکیب کنندهCombining Vowelگاهی اوقات، گهگاهOccasionally
علم مطالعه سیستم عصبیNeurologyتلفظPronunciation
ارجاع دادن، اشاره کردنRefer (v.)نشانِ «/»Slash
استثناExceptionالتهاب یک عصبNeuritis
تیزبینی، رویت کردن، متوجه شدنObserve (v.)منحصراParticularly
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

معنی لغات و اصطلاحات Word Derivations

Page 6

اشاره کردنMention (v.)اشتقاق، مشتق، استخراجDerivation
عضلهMuscleدر بر داشتنInclude (v.)
موشMouseپوستSkin
گریز، فرار با شتابScamperingمشابهت داشتنResemble (v.)
نخاعSpineحلقPharynx
مهره های گردنیCervical vertebraeمنقارBill
مهره های کمریLumbar vertebraeمهره های سینه‌ایThoracic vertebrae
استخوان دنبالچهCoccyxاستخوان خاجی، ساکرومSacrum
بخش، جزءPortionحلق، گلوThroat
سینهChestقفسه سینهThorax
هموراژ، خونریزی، سرازیر شدن خونBursting forth of bloodخوریزی، سیلان خونHemorrhage
ترشح کردن، تخلیهDischargeجریانFlow
خونریزی قاعدگیMenorrheaعادت ماهیانه زنانMenses
جریان قاعدگیMenstrual flow
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

معنی لغات و اصطلاحات بخش Pronunciation

Pages 6-7

فرصتOpportunityآواییPhonetic
شنیداریAudioمنبعResource
متوجه شدنRecognize (v.)منفعت، سودAdvantage
شلنگHoseبلندAloud
صندوق، صندوقچهBinهجاء، جزء کلمهSyllable
آگاهAwareتاکید کردن، لهجه، تلفظAccent
مسابقه دهندهRacerتفاوت داشتنVary (v.)
تشخیصDiagnosis(در لغت نامه یا فهرست و غیره) جستجو کردنLook up (v.)
آپنه، مشکل در تنفسApneaتعیین، معین سازیDetermination
افتادگی کلیهNephroptosisقطع، انقطاعCessation
نمودار، طرح، نماDiagramواژه نامهGlossary
سمعی، مربوط به شنواییAuditoryجدولChart
استفاده، مزیت، سود بردنBenefit (v.)چاپPrint (v.)
نمایش، توضیح (از راه نشان دادن یا مثل زدن)Demonstrationلمسی، مربوط به حس لامسهTactile
درجهDegreeفراگرفتن، جذب کردنAbsorb (v.)
چندتایی، ترکیبی، متعددMultipleکانال، راهChannel
تبلیغاتAdsعطرآگینPerfumed
بویاییOlfactoryمحصولProduct
ویژگی، جنبه، خاصیتFeatureگنجانیدن، آمیختن، ترکیب کردنIncorporate (v.)
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

معنی لغات Box 1-2: FOCUS ON WORDS – Pronunciations

Page 7

واژه، اصطلاحTermنویسندهAuthor
کشورCountryمنطقهRegion
قابل قبولAcceptableتشخیص دادنDistinguish (v.)
مُخ (در مغز)Cerebrumمبحث بیماری های زنانGynecology
نافNavelمغزی نخاعیCerebrospinal
فرعی، ثانویAlternativeناف (نام پزشکی)Umbilicus
بیگانهForeignشدید(ترین)، اغراق آمیز، افراطExtreme
اسکلتی، وابسته به استخوان بندیSkeletal
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

معنی لغات و اصطلاحات بخش Abbreviations

Pages 7-8

کوچک، فرعی، جوانJuniorآغازی، ابتدایی، حروف اول نام خود را نوشتنInitial
اندازه گیریMeasurementفرابنفشUltraviolet
الکتروکادیوگرام (نوارقلب)Electrocardiogramشدت، قوتIntensity
مخفف ساخته شده با حروف اول کلمات (مثل هما، ناجا و …)Acronymعبارت، اصطلاحPhrase
نیرو، اداره دولتی، سازمانAgencyفراوانAbound
حوزه، بخش، قسمت، دپارتمانDepartmentمدیریتAdministration
انجمن، بنیادInstituteکشاورزیAgriculture
سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)تصویربرداری تشدید مغناطیسی (ام آر آی)Magnetic resonance imaging (MRI)
دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع)Central nervous system (CNS)پرستار دیپلمه (دارای پروانه ی رسمی)Registered nurse
ضمیمهAppendixتعیین کردن، تعریف کردن، معنی کردنDefine (v.)
ظاهر شدن، حضور داشتنAppearنشان، علامت، مخففSymbol
سردرگمی، گیجی، اشتباه گرفتنConfusionعموما، در همه جاUniversally
تنگی دریچه میترال قلبMitral stenosisنارسایی مزمن کلیهChronic renal failure (CRF)
تفسیر، تعبیرInterpretationبیماری MS یا فلج چندگانهMultiple sclerosis
منوط به، محکوم به، هدفِ، آماجِSubject toبستگی داشتنDepend(v.)
ترقی دادن، ترویج کردن، ترفیع دادنPromote (v.)خطا، اشتباهError
ایمنیSafetyبیمارPatient
موسسه طبابت ایمن (؟)Institute for Safe Medical Practices (ISMP)کمیسیون مشترک اعتباربخشی سازمان‌های مراقبت سلامتJoint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO)
بتفصیل شرح دادن، بتفصیل گفتنDetail (v.)راهنمای خط مشیPolicy manual
راهنما، راهبردGuideline
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

معنی لغات و اصطلاحات Silent Letters an Unusual Pronunciations

Page 8

واکنشInteractionعنصرElement
غیرطبیعیAbnormalاختلال در کارکرد (عملکرد)Dysfunction
اغراق کردنExaggerate (v.)خوشحالی، سرخوشی، رضایتمندی (اوفوری)Euphoria
فَکJawفکی، وابسته به فک، آرواره ایGnathic
غلط، خیال، تصور باطل، وهمIllusionخیال، وهم، توهمPhantom
ذات الریه، سینه پهلوPneumoniaخیالی، وهمی، تصوریimaginary
نام عاریه، اسم مستعار، تخلصPseudonymریه، ششLung
به سمت پایینDownwardافتادگی (مثلا در افتادگی پلک)Ptosis
افتادنDroppingجابجا شدگیDisplacement
بینیNoseجراحی پلاستیک بینیRhinoplasty
زائده زایفوئید (خنجری) انتهای استخوان جناغXiphoidبازسازی، مرمت، تعمیرRepair
استخوان جناغ، استرنومSternumغضروفCartilage
ضمیمه کردن، پیوستن، چسباندنAttach (v.)شمشیرSword
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

معنی لغات و اصطلاحات Medical Dictionaries

Pages 8-9

حوزه، زمینهFieldارزشمندValuable
مرتبطRelatedمشروح، کوتاه نشدهUnabridged
وابسته، متحد، پیوستهAlliedاختصاص دادن، برای کسی (یا چیزی) بودنIntend (v.)
بالینیClinicalمراقبتCare
رویکرد، روش، شیوهApproachسازماندهی، ساماندهی، سازمندی، ساختارOrganization
مهندسی پزشکیBiomedical engineeringاسم خاص، نام کامل، اسم واقعیProper name
ضریب چایشWind chill factorبیماری (سندرم) کوشینگCushing disease
موارد، محتویات، لغات، کلماتEntriesراهنما، دستورالعمل، مسیر، خط سیرDirection
موضوعTopicتک، فرد، منحصر بفرد، فردی Individual
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

معنی لغات Terminology: Key Terms

Page 9

همه لغاتتکراری! 😉
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology به فارسی

لغات و اصطلاحات مهم Case Study Revisited

Page 9

سرپاییOutpatientدر برنامه گذاردنSchedule (v.)
اسفنکتر، عضله تنگ کنندهSphincterمجسم کردن، نمایان کردنVisualize (v.)
مهارکنندگان پمپ پروتونیProton pump inhibitorالتهاب مریEsophagitis
قرار ملاقات، وقت تعیین شدهAppointmentخوردن، مصرف، دریافتIntake
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

معنی لغات و اصطلاحات بخش Review

Pages 10-11-12

مدفوعStoolجای خالیBlank
خوانش پریشی، دیسلکسیاDyslexiaحنجرهLarynx
بادی، هوایی، هوادارPneumaticروماتیسمRheumatism
داروسازی، داروخانهPharmacyشیمی دانChemist
(در تقسیم سلولی) میان چهرInterphaseچشمیOcular
تحلیل، تجزیه، آزمایش، کاوشAnalysisتهیه کردن، آماده کردنProvide (v.)
نفریتNephritisقاعدگی دردناک، دیسمنورهdysmenorrhea
مربوط به کلیه و معدهRenogastric
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد

لغات و اصطلاحات مهم Additional Case Study: D.S. ‘s Arthritic Knees

Page 13

اضافی، افزوده* Additional
دوطرفهBilateralمعرفی کردن، نشان دادن، ارائه کردنPresent (v.)
زانوKneeسختی، رنج، ناراحتیDiscomfort
مقدم بر، پیش از، قبل ازPrior toبدتر شدنWorsen (v.)
ورم مفاصل، آماس مفاصلArthritisباد و بارانRainstorm
تسکین، آسودگی، آسایش خاطر، جبرانReliefداروهای ضدالتهابی غیراستروئیدیNSAIDs
در این زمانAt this point
جراحSurgeonارتوپدیOrthopedic
ارزشیابیEvaluationبیشتر، اضافیFurther
گذشته، قبلیPastتاریخچهHistory
زمان گذشته فعل tear، پاره کردنTore (v.)کالج، دانشکدهCollege
دانشجو یا دانش اموز سال سومJunior yearAnterior Cruciate Ligament، ربات صلیبی پیشینACL
ورزش های بین دانشکده هاIntercollegiate athleticsبازنشسته شدنRetire (v.)
سفتی، سختیStiffnessشامل بودن، در بر گرفتنInvolve (v.)
نسبت دادنAttribute (v.)شانهShoulder
دبیرستانHigh schoolپرتاب (در بیسبال)Pitch (v.)
زوال آور، فاسد کننده، دژنراتیوDegenerativeمتوسط، معمولی، میانهModerate
فضاSpaceمفصلJoint
(داروی) ضد اسیدAntacidتنگ شدن، تنگ کردنNarrow (v.)
(داروی) ضدعفونتAntiinfectious(داروی) ضد التهابAntiinflammatory
هیپرلیپیدمی، افزایشی چربی خونHyperlipidemiaحادثه، واقعه، رویدادIncident
Complains ofc/oبین-inter
در صورت نیازprnزیاده، بیش از حد معمول-hyper
ترجمه و معنی لغات و اصطلاحات پزشکی مهم فصل اول کتاب Medical Terminology / مدرسه علوم پزشکی فارسی مد
  • لغات مشخص شده با ستاره (*) بعدا به این لیست اضافه شده اند و در نسخه دانلودی جزوه افزوده نشده اند.
به دانش گرای و بدو شو بلند
چو خواهی که از بد نیابی گزند
فردوسی حکیم

© دانشجویان عزیز توجه داشتید باشید که هرگونه کپی برداری و استفاده از محتوای این پست شرعا، اخلاقا و قانونا ممنوع بوده و قابل پیگیری می‌باشد.


برای اطلاع از منابع این پست به صفحه بعد مراجعه فرمایید.

برای دادن امتیاز به این مقاله کلیک کنید!
[رتبه: ۰ ؛ تعداد آرا: ۰ ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *