کانال های فارسی مد (FarsiMed)

  ما در فارسی مد (FarsiMed.ir)، برای حمایت از تولید ملی و ترویج استفاده از پیامرسان های ایرانی در میان کاربران محترم، بر آن شدیم تا کانال های اطلاع رسانی مجله سلامت و پزشکی فارسی مد را در دو پیامرسان داخلی سروش و بله راه اندازی کنیم.

جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم …

(م.امید)

اطلاعیه

   در حال حاضر کانال های اطلاع رسانی مجله سلامت و پزشکی فارسی مد (FarsiMed.ir)، در دو پیامرسان ایرانی «سروش» و «بله» فعالیت می کنند.

برای مراجعه به وبسایت پیامرسان سروش اینجا کلیک کنید (soroush-app.ir).

برای مراجعه به وبسایت پیامرسان بله اینجا کلیک کنید (bale.ai).

توجه» اطلاعات منتشر شده به عنوان جايگزين مشاوره پزشکي آگاهانه در نظر گرفته نمي شود، و شما قبل از مشاوره با يک متخصص بهداشت و درمان، به هیچ عنوان نبايد اقدام کنید.
تمامی حقوق برای «مجله سلامت و پزشکی فارسی مد» ( FarsiMed.ir) محفوظ است. (1397)